Spolu s Ligou za duševné zdravie vás prevedieme, ako nájsť vnútorný pokoj v čase zhonu a nadmerných stimulov.

ČO SI PREDSTAVIŤ POD POJMOM PRÍLIŠNÁ STIMULÁCIA?

Senzorická preťaženosť nastáva, keď je naše vnímanie zahltené množstvom informácií a stimulov. Tento stav môže narušiť našu schopnosť adekvátne reagovať a mať negatívny dopad na naše psychické zdravie. Bežne ju zažívame kvôli neustálym e-mailom, termínom a nepretržitému hluku. Tento stav, známy aj ako nadmerné stimulovanie alebo "informačný smog", nastáva, keď naša myseľ dostane viac vonkajších podnetov, než je schopná zvládnuť. To môže spôsobiť problémy so sústredením, pocit vyčerpania a negatívne ovplyvniť našu spokojnosť, produktivitu a celkovú pohodu.

Technologický pokrok zásadne zmenil spôsob našej práce a života. Každý z nás denne spotrebuje približne 34 gigabajtov informácií, čo je ekvivalent približne 100 000 slov denne. Tento obrovský prílev informácií je pre ľudí 19. storočia nepredstaviteľný. Problém nadmernej stimulácie však nie je obmedzený len na nové technológie. Moderný mestský život, plný hluku, rýchleho tempa a neustálych požiadaviek, tiež prispieva k tomuto javu.

Je dôležité identifikovať a pochopiť svoje ťažkosti a naučiť sa zvládať nadmernú stimuláciu. To môže zahŕňať vyhľadanie podpory od odborníkov na duševné zdravie, cvičenia na zvládanie stresu a úzkosti. Spoločne s Ligou za duševné zdravie vám poradíme, ako sa s takýmto stavom vysporiadať.

Techniky ktoré vám môžu pomôcť od Ligy za duševné zdravie

Upravte svoje prostredie: Minimalizujte faktory spôsobujúce nadmernú stimuláciu, napr. zatváranie dverí, zníženie intenzity svetla, používanie slúchadiel.

Obmedzte čas na obrazovke: Stanovte si časové limity používania telefónu, vyhnite sa obrazovkám ihneď po prebudení a 30 minút pred spaním.

Pravidelné prestávky: Robte si pravidelné prestávky na oddych a regeneráciu.

Relaxácia: Používajte relaxačné techniky ako meditácia, hlboké dýchanie, jóga.

Fyzická aktivita: Venujte sa fyzickej aktivite, napr. chôdza, beh, plávanie, cvičenie.

Obmedzte kofeín a stimulanty: Znížte alebo eliminujte ich príjem.

Komunikujte svoje potreby: Otvorene hovorte s blízkymi o svojich potrebách a požiadajte o podporu.

SPOLOČNE PROTI PREŤAŽENIU

Preťaženie má svoje následky. Cítite sa unavení, aj keď ste mali dostatok spánku. Ste podráždení, aj keď na to nemáte zjavný dôvod. Nedokážete sa sústrediť na jednoduché úlohy. A čo je najhoršie, strácate schopnosť skutočne si užívať život a vzácne momenty s rodinou a priateľmi. Nebojte sa, nie ste v tom sami. V našom videu sa dozviete, ako s preťažením bojovať a získať späť svoj vnútorný pokoj a radosť zo života. Náš expert Mgr. Radovan Kyrinovič, psychológ a riaditeľ Slovenskej ADHD asociácie, vám poskytne cenné rady a odpovede na otázky týkajúce sa preťaženia a pomôže vám nájsť znovu rovnováhu vo vašom živote.

Mgr. Radovan Kyrinovič psychológ a riaditeľ Slovenskej ADHD asociácie

Psychológ s ADHD? Na prvý pohľad irónia, no práve vďaka skúsenostiam s poruchou pozornosti na vlastnej koži dokáže ponúknuť potrebnú empatiu, osobitý prístup a individuálne riešenia pre každého, kto sa na neho obráti s prosbou o pomoc. Pracoval ako výchovný poradca na gymnáziu a v súčasnosti sa realizuje aj v Lige za duševné zdravie ako projektový manažér. Okrem toho vedie OZ Slovenská ADHD asociácia a je členom Komisie školstva, športu a kultúry.

Mgr. Stanislava Knut

Vyštudovala sociálnu andragogiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a v Lige za duševné zdravie pracuje s krátkymi prestávkami od jej založenia. Okrem spoluprác s inými organizáciami v oblasti duševného zdravia sa v Lige venuje aj projektu Dostupnosť terapií pre deti.

Liga za duševné zdravie

Liga za duševné zdravie SR je jednou z najdlhšie pôsobiacich organizácií v oblasti duševného zdravia na Slovensku. Starajú sa o destigmatizáciu tém spojených s duševným zdravím v spoločnosti, spájajú organizácie, ľudí so skúsenosťou s duševným nezdravím a profesionálov, vytvárajú komunitu pomáhajúcu pri procese zotavenia sa. Ich cieľom je, aby sa ľuďom v duševnej nepohode žilo na Slovensku lepšie.

Liga za duševné zdravie radí

A na záver malé pripomenutie pre prípad náhlej krízy. Nemusíte vyriešiť všetko naraz, určite si priority. A vaše duševné zdravie ňou určite je. Kľudne odložte všetko, čo netreba riešiť ihneď a dovoľte si pár minút nerobiť nič, LEN BYŤ.