To podstatné je vo vnútri

Dôležitosť duševného zdravia je viditeľná vo viacerých aspektoch nášho života.

Dôležitosť duševného zdravia je viditeľná vo viacerých aspektoch nášho života. Duševné zdravie zahŕňa našu emocionálnu, psychologickú a sociálnu pohodu. Je to stav, v ktorom sme schopní efektívne zvládať stres, vyrovnať sa so životnými výzvami, udržiavať zdravé vzťahy s ostatnými ľuďmi a dosahovať svoj plný potenciál. Preto je dôležité starať sa o svoje duševné zdravie a hľadať podporu a pomoc, ak ju potrebujeme.

Staranie sa o svoju dušu je dôležité z niekoľkých dôvodov.

Duša je jednou zo zložiek vášho celkového blahobytu. Keď sa staráte o svoju dušu, cítite sa hlbšie spokojní a vyvážení v živote. To prispieva k celkovej kvalite vášho života. Celkovo povedané, starostlivosť o svoju dušu je dôležitá pre to, aby ste boli šťastní, vyvážení a plnili svoj potenciál vo všetkých aspektoch života. Je to proces, ktorý sa týka rozvoja seba samého, vzťahov s inými ľuďmi a hľadania hlbšieho významu vo vašom živote.

NEBOJTE SA POŽIADAŤ O POMOC

Tu sa dozviete viac ako požiadať o pomoc

Mgr. Sabína Kováčiková - psychologička

MSc. Katarína Skyvová - školská psychologička

Mgr. Sabína Kováčiková - psychologička

ZAVÍTAJTE DO SVETA NAŠICH VIDEÍ

Nájdete v nich zdroj inšpirácie a cenné rady
na vašej duševnej ceste k zdraviu

Mgr. Radovan Kyrinovič - psychológ

MSc. Katarína Skyvová - školská psychologička

Mgr. Radovan Kyrinovič - psychológ

Je veľmi dôležité hľadať pomoc, ak máte duševné problémy.

Nie je nič zahanbujúce na tom, že potrebujete podporu alebo liečbu pre svoje duševné zdravie, a hovoriť o svojich problémoch s odborníkom môže byť prvým krokom k uzdraveniu. Pamätajte, že hľadanie pomoci je odvážnym krokom a že existuje veľa profesionálov a zdrojov, ktoré vám môžu pomôcť zlepšiť vaše duševné zdravie. Nebojte sa požiadať o pomoc, keď ju potrebujete. Preto sme sa spojili s Ligou za duševné zdravie.

Ako začať?

Začať s hľadaním pomoci pre svoje duševné zdravie môže byť dôležitým krokom na ceste k uzdraveniu. Tu sme si pripravili niekoľko videí, ktoré by vám mohli pomôcť a poskytnúť usmernenie v otázkach duševného zdravia.

Potrebujete pomôcť?

ZAVOLAJTE

Máme pre vás tieto typy pomoci: Linka dôvery Nezábudka 0800 800 566 - nonstop bezplatná anonymná psychologická pomoc

Linka dôvery Nezábudka pre ľudí z UA - 0800 222 450 - nonstop bezplatná anonymná psychologická pomoc pre ľudí z Ukrajiny

Mailová poradňa Linky Nezábudka na www.linkanezabudka.sk - vyberte si psychológa a opíšte mu svoj problém. Odpovieme vám do 48 hodín.

Mapa podpory https://dusevnezdravie.sk/mapapodpory/ - rýchly a prehľadný spôsob, ako nájsť podporu vo vašom okolí

Naša pomoc je anonymná, bezplatná, nonstop a je dostupná na celom území Slovenska

Liga za duševné zdravie
Liga za duševné zdravie je nepolitické, charitatívne, humanitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Starajú sa o destigmatizáciu tém spojených s duševným zdravím v spoločnosti, spájajú organizácie, ľudí so skúsenosťou s duševným nezdravím a profesionálov, vytvárajú komunitu pomáhajúcu pri procese zotavenia sa. Ich cieľom je, aby sa ľuďom v duševnej nepohode žilo na Slovensku dobre.